top of page

Svetoví lídri v oblasti obnovy budov a energetickej efektívnosti podávajú vláde ruku na spoluprácu.

17. 4. 2024

Budovy pre budúcnosť

Mestačaka.jpeg

Svetoví lídri v oblasti stavebných materiálov a technológií vyzývajú slovenskú vládu ku konštruktívnej spolupráci pri zavádzaní opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti budov. Slovensko čakajú kvôli revízii Smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorej finálne znenie odklepli ministri členských štátov iba minulý piatok, najdôležitejšie zmeny v tomto desaťročí. Firmy majú potrebné skúsenosti, vedomosti a technológie na úspešné napredovanie na ceste k dekarbonizácii sektora. Na dnešnej diskusii súkromného a verejného sektora svoje pohľady, očakávania a iniciatívy predstavia spoločnosti DANFOSS, DAIKIN, KNAUF INSULATION, ROCKWOOL, SAINT-GOBAIN, SIGNIFY a VELUX.

Slovensko čaká v najbližšom období niekoľko významných zmien v oblasti obnovy budov. Tieto rozhodnú, ako bude sektor vyzerať minimálne do roku 2035. Už tento a budúci rok bude vláda prijímať kľúčové rozhodnutia pri transponovaní revidovaných smerníc EÚ o energetickej efektívnosti a energetickej hospodárnosti budov. Zároveň pokračuje zavádzanie opatrení z Plánu obnovy a odolnosti. Novým nástrojom na pomoc obyvateľom s prechodom na nízkouhlíkové bývanie sa v závislosti od rozhodnutia vlády môžu stať aj financie zo Sociálno-klimatického fondu a Modernizačného fondu. 

Príležitosti a výzvy, ktoré smernice prinášajú, majú potenciál výrazne pomôcť s vysokými nákladmi na vykurovanie domácností, vytvoriť nové pracovné miesta a nakopnúť ekonomiku v regiónoch. Štát na všetky nové zmeny v nasledujúcich dvoch rokoch nie je sám. Výhodou sektora budov je, že firmy chcú spolupracovať a ponúkajú ministerstvám a vláde podanú ruku na otvorený a konštruktívny dialóg.

“Dve kľúčové smernice prinesú do stavebného sektora nový vietor a impulz. Revíziu smernice o energetickej hospodárnosti vnímame ako príležitosť, ktorá dokáže vytvoriť priestor na konkrétne politiky a lepšie a viac obnovených budov na Slovensku. Stavebný sektor je na tieto zmeny pripravený a novým podmienkam sa prispôsobí tak, ako všetkým zmenám doteraz. Vyžaduje si to však otvorený dialóg so štátnou správou od samotného začiatku transpozície európskej legislatívy,” informovala Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť. 


Rada ministrov EÚ schválila v piatok finálne znenie revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov. Keďže budovy zodpovedajú za 36 percent emisií CO2 v EÚ, jedná sa o kľúčový sektor. Technický potenciál úspor energie plynúci z obnovy budov na bývanie odhaduje platforma Budovy pre budúcnosť na Slovensku na úrovni viac ako 14 %, čo je obrovské množstvo energie, ktorým každoročne plytváme. Obnovu pritom potrebujú tak verejné budovy (až 75% z nich), tak rodinné domy (63 % z nich) ako aj bytové domy (36 % z nich).


Cieľom Európy je výrazne zvýšiť tempo a hĺbku obnovy existujúcich budov a zabezpečiť, aby sa znižovanie emisií v sektore budov dostalo na správnu trajektóriu. Hlavnými nástrojmi smernice sú obnova budov, vytvorenie stabilného prostredia pre investovanie do sektoru a uľahčenie Európanom šetriť energie. Práve finančné mechanizmy majú uľahčiť obyvateľom zmeny, ktoré zo smerníc vyplývajú. Ich dobré nastavenie je kľúčové pre úspešnosť cieľov, ale aj na efektívne využitie financií, ktoré sú v konečnom dôsledku pomocou ľuďom so znižovaním nákladov za energie a zlepšením kvality bývania. Na podujatí biznis sektor jasne signalizoval vôľu pokračovať v spolupráci s nastavovaním opatrení pre úspešné zvládnutie tejto výzvy.


Sedem firiem podpísalo memorandum o spolupráci ešte minulý rok v máji na konferencie C4E Forum práve na Slovensku. Jeho cieľom je prispieť k riešeniu problémov s vysokými cenami energií, zníženou kvalitou bývania, znečistením ovzdušia a závislosti na fosílnych zdrojoch energie. DAIKIN, DANFOSS, KNAUF INSULATION, ROCKWOOL, SAINT-GOBAIN, SIGNIFY a VELUX ako signatárske firmy zamestnávajú v regióne strednej a východnej Európy spolu viac ako 42 tisíc ľudí vo viac ako sto prevádzkach. Firmy sa okrem iného zaviazali, že budú personálne a finančne podporovať asociácie a iniciatívy, aby mohli efektívne participovať na verejnej debate o politikách na podporu kvalitnej obnovy budov.


Foto: BPB - Stretnutie svetových lídrov v oblasti stavebníctva
bottom of page