top of page
Logo_naweb.png

O NÁS

Poslanie a ciele

Budovy pre budúcnosť sú najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Prostredníctvom svojich 8 členských organizácií reprezentujeme takmer 900 subjektov aktívnych v oblasti kvalitnej výstavby, obnovy a prevádzky budov.

Pomáhame a podporujeme členov našich asociácii v legislatívnych otázkach v súlade s našou misou a prioritami.

Od vzniku združenia v roku 2013 je naším hlavným poslaním aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť.

V mene biznis sektora presadzujeme vo verejných politikách iba také riešenia, ktoré spĺňajú kritérium verejného záujmu. Sme presvedčení, že kvalitná obnova a výstavba budov má prínos:

Pre ich vlastníkov (zníženie prevádzkových nákladov, zaistenie životnosti budovy a zlepšenie kvality prostredia v nej),

Pre verejné financie (vyššie HDP a zvýšená zamestnanosť, nižšie prevádzkové náklady),

Pre životné prostredie (zníženie emisií CO2, zachytávanie šedej a dažďovej vody, zelené strechy, životný cyklus produktov).

bottom of page