top of page
cover1.png

Veľký prieskum medzi vlastníkmi rodinných domov 2023

Budovy pre Budúcnosť

6. 6. 2023

Na Slovensku sa nachádza približne 1 080 000 rodinných domov. Približne tretina z nich potrebuje hĺbkovú obnovu a ďalšia tretina obnovu čiastočnú. Európske prostriedky určené na obnovu slovenských rodinných domov sa stali vlajkovou investíciu v Pláne obnovy a odolnosti v rámci ktorého bude podporených 30 000 rodinných domov. Záujem o obnovu rodinného domu sa medzi vlastníkmi nezvýšil len vďaka dostupnej dotácií, no taktiež z dôvodu energetickej krízy. Strach zo zvyšujúcich sa cien energií donútil vlastníkov k úsporných riešeniam v rámci ich domácností.

Spoločnosť Focus realizovala pre platformu Budovy pre budúcnosť v druhej polovici januára 2023 veľký kvantitatívny reprezentatívny prieskum medzi vlastníkmi rodinných domov starších ako 10 rokov. Prieskum obsahuje viac ako 40 otázok a poskytuje široké informácie o troch hlavných témach (dopad energetickej krízy, dotačný program z Plánu obnovy, skúsenosti, záujem, motivácie a možnosti o obnove domu). Respondentom bola osoba, ktorá rozhoduje alebo spolurozhoduje o prípadných finančných výdavkoch na opravu alebo renováciu domu.


Stiahnuť dokumenty:

Výsledky prieskumu – časť. 1 – Dopad energetickej krízy a dotačný program z Plánu obnovy
.pdf
Download PDF • 2.51MB

Výsledky prieskumu – časť. 2 – Skúsenosti, záujem, motivácie a možnosti pri obnove domu
.pdf
Download PDF • 2.44MB


bottom of page