top of page
cover1.png

Revízia Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD)

Budovy pre Budúcnosť

4. 12. 2023

Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovali štyri okrúhle stoly za účasti desiatok stakeholderov a odbornej verejnosti. Témy okrúhlych stolov odzrkadľovali štyri opatrenia (návrhy politík v revízii smernice), ktoré považuje BPB za najprínosnejšie pre Slovensko:

  1. Minimálne energetické štandardy pre budovy (MEPS) a Databáza budov

  2. Národný plán obnovy budov

  3. Pasporty obnovy budov a digitálne denníky budov

  4. Budovy s nulovými emisiami a zabudovaný uhlík

  5. Dokument obsahuje zhrnutie záverov z okrúhlych stolov, ktoré vyplynuli z diskusií, popisuje a vysvetľuje kontext jednotlivých politík (opatrení a sumarizuje diskutované bariéry pri implementácií a odporúčania.


Stiahnuť dokumenty:

Zhrnutie záverov z okrúhlych stolov
.pdf
Download PDF • 113KB


bottom of page