top of page
cover1.png

Príklady ukážkovo obnovených budov na Slovensku

Budovy pre Budúcnosť

11. 9. 2023

Budovy sú strategickou infraštruktúrou krajiny a ich kvalita má významný dopad na celú našu spoločnosť. Sektor budov zohráva významnú úlohu v rámci celej klimatickej a energetickej agendy EÚ, nakoľko spotrebúva až 40 % energie v EÚ a je zodpovedný za 36 % emisií CO2. Kľúčový je pritom fond existujúcich budov, nakoľko sa predpokladá, že v roku 2050 budú viac ako 80 % budov tvoriť budovy, ktoré už dnes stoja. Približne 75 % existujúcich budov možno považovať za energeticky neefektívnych s veľkým potenciálom na úsporu energie a emisií.

Kvalitná obnova budov je kľúčovým nástrojom nielen k dosiahnutiu našich klimatických a energetických cieľov, ale hrá dôležitú úlohu v riešení energetickej krízy a odklone od fosílnych palív. 57 % celkovej spotreby plynu na Slovensku spotrebujú budovy na vykurovanie či prípravu teplej vody. Len z pohľadu rodinných domov, v ktorých býva viac ako polovica domácností, sa v približne 62 % z nich vykuruje plynom.


Slovenské domácnosti zároveň patria medzi tie, ktoré v rámci EÚ dávajú za energie najväčší podiel zo svojich príjmov. Ohrozených energetickou chudobou je u nás približne 400 000 domácností (20 %). Podľa štúdie SAV je hlavným dôvodom nízky príjem a zlý technický stav domov. Veľkou časťou vyrobenej energie v starých nezateplených domoch stále plytváme.

Budovy svojou kvalitou taktiež ovplyvňujú produktivitu ľudí a ich zdravie. Hlavnou funkciou každej budovy je vytvoriť bezpečné a komfortné prostredie pre svojich užívateľov, v ktorom sa vzdelávajú, pracujú, trávia svoj voľný čas alebo sa liečia. Dnes ľudia trávia viac ako 90 percent času v uzavretých miestnostiach budov. Kvalita ich vnútorného prostredia (ako je čistý vzduch, dobrá osvetlenosť, kvalitná akustika, atď.) preto hrá významnú úlohu z hľadiska zdravia a produktivity. Napríklad v školách môže vyššia kvalita vzduchu v triede zvýšiť výkonnosť študentov až o 15 percent.


Všetky tieto problémy je možné riešiť kvalitnou, komplexnou a dobre navrhnutou obnovou existujúcich budov. Častým prípadom na Slovensku však je, že sa takéto ambiciózne projekty obnovy budov, za ktorými väčšinou stojí osvietený investor či projektant, vyskytujú len v malých počtoch. Považujeme preto za potrebné poukázať na to, že aj na Slovensku sa kvalitné projekty dokážu realizovať.


Stiahnuť dokumenty:

PRÍKLADY UKÁŽKOVO OBNOVENÝCH BUDOV NA SLOVENSKU
.pdf
Download PDF • 13.91MB


bottom of page