top of page
cover1.png

Potenciál úspory energie a plynu skrz zateplenia striech v domoch na SK

Budovy pre Budúcnosť

14. 6. 2023

Na Slovensku sa nachádza takmer 500 000 rodinných domov s nezateplenou šikmou strechou. 280 000 z nich je vykurovaných zemným plynom. Ide o energeticky neefektívne domy s vysokými nákladmi na energie, v ktorých bývajú z veľkej časti nízkopríjmové domácnosti. Napriek dočasnému zastropovaniu cien energií je nutné počítať s tým, že po ukončení financovania cenových stropov bude tieto domácností v nasledujúcich rokoch čakať výrazný nárast cien za energie. Preto je nutné pristúpiť k tomuto problému systematicky.

Kvalitným zateplením šikmej strechy je možné, v priemernom dome, znížiť spotrebu energie na vykurovanie o 15 %, čo predstavuje zníženie o približne 5000 kWh na rok alebo 460 m3 plynu. Len pomocou zateplenia šikmej strechy môže domácnosť ušetriť ročne 241 € na vykurovanie.


Predpokladáme, že sa v súčasnosti na Slovensku ročne zateplí približne 10 000 šikmých striech na rodinných domoch. Pri potenciálnej štátnej podpore je možné tento počet navýšiť o 3 000 zateplených striech ročne. Ročne by sa tak usporilo toľko plynu, koľko spotrebuje Univerzitná nemocnica Ružinov za jeden rok.


Stiahnuť dokument:

Mikroštúdia – POTENCIÁL ÚSPORY ENERGIE A PLYNU POMOCOU ZATEPLENIA ŠIKMÝCH STRIECH V RODINN
.pdf
Download PDF • 8.70MB


bottom of page