top of page
cover1.png

Obnova domu ako účinná obrana pred nárastom ceny zemného plynu

Budovy pre Budúcnosť

11. 3. 2024

Problém extrémneho nárastu cien energií sa slovenská vláda rozhodla riešiť celoplošným zastropovaním cien, v prípade domácností, s takmer najnižším nárastom cien v EÚ (16% nárast ceny zemného plynu, 2,5% elektriny). Náklady na plošné cenové stropy pre domácnosti (financované zo štátneho rozpočtu) nás však stoja 1,5 mld. eur ročne (cca 1,08 mld. € na zemný plyn a 0,42 mld. € na teplo).

Absencia čo i len malého cenového impulzu však nemotivuje realizovať opatrenia na zníženie spotreby energií. Väčšina domácností pritom býva v energeticky neefektívnych budovách, v ktorých je veľká časť energie spotrebovaná zbytočne (len 20 % starších rodinných domov a 60 % bytových domov je plne zateplená). Dlhodobé plošné cenové stropy tak prakticky dotujú nad-spotrebu a pri potrebe konsolidácie verejných financií sú v takejto miere do budúcna neudržateľné.


Ceny zemného plynu by bez mimoriadnych opatrení na rok 2024 mohli vzrásť o viac ako 120 % (cena elektriny by výrazne vzrásť nemala). Zemným plynom pritom vykuruje priamo  takmer 900 000 domácností (60 % domácností v rodinných a 22 % v bytových domov). Obnova domu je účinnou obranou pred nárastom cien zemného plynu. Komplexná obnova by domácnosti dokázala znížiť náklady na zemný plyn o tretinu aj v prípade plného premietnutia trhových cien tretinu (v porovnaní s nákladmi v roku 2023). Pri stredne rozsiahlej obnove, pri ktorej by došlo len k výmene okien a zatepleniu fasády, by náklady ostali rovnaké. Realizácia menej náročných opatrení (výmena okien a zateplenie strechy) by zabezpečila, že pri náraste ceny o 30 % by domácnosť taktiež nepocítila žiadny nárast svojich nákladov na zemný plyn.


Stiahnuť dokumenty:

Policy Paper – Obnova domu ako účinná obrana pred nárastom ceny
.pdf
Download PDF • 3.56MB

Štúdia – Obnova domu ako účinná obrana pred nárastom ceny
.pdf
Download PDF • 956KB

Infografika – Obnova domu ako účinná obrana pred nárastom ceny
.pdf
Download PDF • 81KB

Tlačová správa – Obnova domu ako účinná obrana pred nárastom ceny
.pdf
Download PDF • 147KB


bottom of page