top of page
cover1.png

Návrh revízie smernice o Energetickej hospodárnosti budov

Budovy pre Budúcnosť

9. 5. 2023

Európska komisia prijala 15. decembra 2021 rozsiahlu revíziu (prepracované znenie) smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD). Revízia EPBD je kľúčovou súčasťou balíka „Fit-for-55“ pre sektor budov. Cieľom revízie EPBD a snahou Európskej Komisie (EK) je nasmerovať sektor k novému cieľu do roku 2030 (t. j. zníženie celkových emisií o 55 % v porovnaní s rokom 1990) a pripraviť sa na dosiahnutie tzv. dekarbonizovaného fondu budov (zero-emission building stock) do roku 2050.

Návrh revízie EPBD prináša množstvo zmien. Vzhľadom na implementačnú kapacitu členských štátov a absorpčnú kapacitu trhu, považujeme za potrebné opatrenia prioritizovať. Navrhujeme zamerať sa na tie, ktoré podľa nášho názoru v jednotlivých krajinách môžu najviac prispieť k cieľu EPBD – dekarbonizácii fondu budov. Za kľúčové zmeny považujeme tieto štyri opatrenia, ktoré v dokumente detailne popisujeme.


Stiahnuť dokumenty:

Pozičný dokument- Návrh revízie smernice o Energetickej hospodárnosti budov
.pdf
Download PDF • 2.93MB

Tlačová správa
.pdf
Download PDF • 177KB


bottom of page