top of page
cover1.png

10 krokov v moderným budovám

Budovy pre Budúcnosť

14. 8. 2023

Budovy sú strategickou infraštruktúrou krajiny. Trávime v nich 90 % času, spotrebúvajú 40 % energie, sú zodpovedné za 36 % emisií CO2 v EÚ a zásadne vplývajú na znečistenie ovzdušia. Budovy svojou kvalitou taktiež ovplyvňujú produktivitu ľudí a ich zdravie. Slovenské domácnosti zároveň patria medzi tie, ktoré v rámci EÚ dávajú za energie najväčší podiel zo svojich príjmov. Viac ako 75 % budov možno považovať za energeticky neefektívne s významným potenciálom na úsporu energie. Väčšinu zemného plynu (až 57 %) spotrebujeme na Slovensku práve v budovách. Kvalitná obnova budov je kľúčovým nástrojom nielen k dosiahnutiu našich klimatických a energetických cieľov, ale hrá dôležitú úlohu v riešení energetickej krízy a odklone od fosílnych palív.

Aj napriek tomu, že sú budovy prevažne súkromným vlastníctvom, ich významný vplyv na fungovanie celej spoločnosti je dôvodom, prečo by mala byť kvalita obnovy a výstavby budov verejným záujmom. Budovy, ako strategická infraštruktúra krajiny si zaslúžia rovnakú pozornosť vlády a odborníkov, ktorí tvoria verejné politiky ako výstavba diaľnic, energetických zdrojov, dôchodkový systém či vzdelávanie. Rýchlosť reakcie a výška alokácie na riešenie energetickej krízy (cenové stropy v miliardách eur) taktiež dokazujú možnosti, ktoré majú predstavitelia vlády pri riešení výziev, ktorým kladú vysokú prioritu.


Moderné Slovensko potrebuje moderné budovy. Moderné budovy potrebujú moderné politiky. V tomto dokumente popisujeme tri základné horizontálne princípy a sedem konkrétnych krokov v oblasti verejných politík, ktoré pre nasledujúce kroky považujeme za najkľúčovejšie na to, aby obnova a výstavba budov na Slovensku urobila zásadný krok vpred.


Stiahnuť dokumenty:

10 Krokov k Moderným budovám
.pdf
Download PDF • 8.03MB


bottom of page