top of page

S obnovou budov musí pomôcť štát

27. 6. 2024

Budovy pre budúcnosť

Mestačaka.jpeg

Platforma Budovy pre budúcnosť (ďalej BPB) víta ohlásenie dvoch programov, ktoré majú potenciál pomôcť aj energeticky chudobným. Zdôrazňuje však, že takáto forma pomoci bude potrebná ako nástroj podpory energetickej efektívnosti aj v budúcnosti.

Obe schémy, ktoré boli v tomto týždni ohlásené rezortami hospodárstva a životného prostredia, sú dobre naplánované na pilotovanie s potenciálom ich ďalšieho rozvoja. „Bolo by vhodné udržať tento nástroj pomoci dlhodobo. Vhodným zdrojom bude Sociálno-klimatický fond, ktorý začne fungovať od 2026 do 2032. Do roku 2026 by mohol ďalšie výzvy v programe Obnov dom mini financovať Modernizačný fond. Výzvy tak budú na seba nadväzovať, vytvorila by sa kontinuálna, predvídateľná a dlhodobá podpora,“ vysvetľuje Richard Paksi, analytik BPB. Ako dodáva, Slovensko čaká implementácia Smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá bude v praxi obnášať zintenzívnenie obnovy budov a podporu obnovy budov s najnižšou energetickou efektívnosťou. Tá je predovšetkým pre zraniteľné skupiny nerealizovateľná bez podporných schém.

 

Vláda ohlásila pilotnú výzvu novej pod-schémy s názvom Obnov dom mini, ktorá má za cieľ pomôcť nízkopríjmovým domácnostiam. Tie budú môcť získať 10 000 € na čiastkové opatrenia a znížiť spotrebu energie ich rodinných domov. Rezort hospodárstva zasa ohlásil novinku v schéme Zelená domácnostiam v podobe zvýhodnenej podpory pre nízkopríjmové domácnosti. Namiesto klasických 50 % si budú môcť preplatiť poukážkou až 90 % výdavkov na inštalované zariadenie.

 

„V sektore rodinných domov je potenciál obnovy obrovský. Podobne pri Zelenej domácnostiam už teraz vieme, že záujem prevyšuje dohodnutú alokáciu. Zaregistrovaných je momentálne vyše 12 000 poukážok v hodnote 40 mil. €. Ak bude záujem pokračovať aj do budúcna, celková alokácia vo výške 150 mil. € nebude stačiť na celé programové obdobie a vláda by sa mohla zamyslieť, kde hľadať doplnkové zdroje, aby uspokojila tento apetít ľudí po úsporách a zelených riešeniach. Na konci dňa z nich budú benefitovať nie len obyvatelia, ale aj ekonomika Slovenska a kvalita životného prostredia,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy BPB.

 

Obnovu rodinných domov nevedia financovať ohrozené a sociálne slabé skupiny. Problémom pri nízkopríjmových domácnostiach je predovšetkým fakt, že si nemôžu dovoliť predfinancovať obnovu. V klasickej výzve sa dotácia vypláca až po ukončení obnovy, teda na princípe refundácie nákladov. Vo výzve Obnov dom mini bude môcť domácnosť dostať zálohu až do výšky 50% (teda 5000 €). Pilotná výzva je určená pre 152 obcí s problémovou kvalitou ovzdušia. Podľa štatistických údajov vieme, že 47 % domov v týchto obciach má ešte pôvodné okná, 72 % má pôvodnú strechu a 79 % má pôvodnú fasádu. Až 85 % domov bolo pritom postavených pred 40 rokmi. Každé jedno opatrenie môže znížiť náklady na energie o približne 20 až 30 %.


Foto: Pexels
bottom of page