top of page

BUDOVY PRE BUDÚCNOSŤ

Najväčšie profesionálne záujmové združenie

pre sektor budov na Slovensku

Prostredníctvom svojich 8 členských organizácií reprezentujeme takmer 900 subjektov aktívnych v oblasti kvalitnej výstavby, obnovy a prevádzky budov.

Aktívne sa podieľame na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť.

BPB_HERO_vs-02.png

Energetická
hospodárnosť

BPB_HERO_vs-03.png

Udržateľnosť

BPB_HERO_vs-04.png

Zdravé vnútorné 
prostredie

Členovia 1

Členovia

Logo-SKGBC-Z-C-1db954_1.jpg
apes.png
združ.png
CleanShot 2024-03-02 at 22.23.19_2x.png
Slovenergo.png
stu.jpeg
minera.png
citergo.png

Partneri

Kanus.png
velux.png
PSS.png
Danfosss.png
VUB.png
Polaček.png
Baumit.png

Aktuálne

Európsky parlament dal zelenú energetickej hospodárnosti budov, Budovy pre budúcnosť revíziu vítajú a apelujú na dôslednú implementáciu

12. 3. 2024

alexandre-lallemand-Pcs3mOL14Sk-unsplash.jpg

Tlačové správy

TLAČOVÁ SPRÁVA

7. 5. 2024

Zelená ekonomika: Výroba materiálov a technológií pre obnovu budov zamestnáva tisícky ľudí v regiónoch na Slovensku

TLAČOVÁ SPRÁVA

17. 4. 2024

Svetoví lídri v oblasti obnovy budov a energetickej efektívnosti podávajú vláde ruku na spoluprácu.

TLAČOVÁ SPRÁVA

12. 3. 2024

Európsky parlament dal zelenú energetickej hospodárnosti budov, BpB revíziu vítajú a apelujú na dôslednú implementáciu

PUBLIKÁCIE

Dokumenty & Štúdie

P1.png

Obnova domu ako účinná obrana pred nárastom ceny zemného plynu

11. 3. 2024

P1.png

Revízia Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD)

4. 12. 2023

P1.png

Príklady ukážkovo obnovených budov na Slovensku

11. 9. 2023

P1.png

10 krokov v moderným budovám

14. 8. 2023

ZAUJÍMAVOSTI

Vedeli ste, že

Na Slovensku je 1,95 mil. bytových jednotiek v 1,05 mil. bytových a rodinných domov a viac ako 15 tis. verejných budov, ako sú školy, úrady, polikliniky či nemocnice.

Na prevádzku škôl, nemocníc, úradov

a ďalších verejných budov vynakladáme odhadom 360 mil. eur ročne.

2/3 z budov sú v pôvodnom stave a potrebujú obnovu.

Nevyhovujúce bývanie spôsobuje 1,5 až 2,9 násobne častejší výskyt zdravotných problémov.

Slováci vynakladajú na energie

v domácnosti najväčšiu časť príjmov spomedzi krajín EÚ (14,5%).

Kúrenie drevom má na svedomí viac ako 3 tis. predčasných úmrtí ročne.

1/5 domácností má nevyhovujúce bývanie.

Nekvalitné budovy vyvolávajú náklady na zdravotnú starostlivosť vo výške na 410 až 870 mil. eur ročne.

Členovia a partneri

Budovy pre budúcnosť je platforma združujúca právnické osoby (združenia, asociácie, zväzy), ktoré plne a bez výhrad súhlasia a aktívne podporujú poslanie Budov pre budúcnosť. Pridruženými členom sa môže stať právnická, ale aj fyzická osoba.  Naši  členovia vzájomne rešpektujú rozmanitosť a rozdielnosť svojich poslaní a činností.

Zakladajúci členovia

Logo-SKGBC-Z-C-1db954_1.jpg
združ.png

Riadni členovia

Slovenergo.png
minera.png
apes.png
CleanShot 2024-03-02 at 22.23.19_2x.png

Pridružení členovia

stu.jpeg
citergo.png

Generálni partneri

Kanus.png
velux.png
PSS.png
Danfosss.png
VUB.png
Polaček.png
Baumit.png

Spolupracujúce organizácie

REC_Logo.png
šance pre budovy.jpeg
uniamiest.jpeg
ECF.png
BPIE.jpeg
CleanShot 2024-06-05 at 23.54.04_2x.png
bottom of page