top of page

BUDOVY PRE BUDÚCNOSŤ

Najväčšie profesionálne záujmové združenie

pre sektor budov na Slovensku

Prostredníctvom svojich 8 členských organizácií reprezentujeme takmer 900 subjektov aktívnych v oblasti kvalitnej výstavby, obnovy a prevádzky budov.

Aktívne sa podieľame na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť.

BPB_HERO_vs-02.png

Energetická
hospodárnosť

BPB_HERO_vs-03.png

Udržateľnosť

BPB_HERO_vs-04.png

Zdravé vnútorné 
prostredie

Členovia 1

Členovia

Logo-SKGBC-Z-C-1db954_1.jpg
apes.png
združ.png
CleanShot 2024-03-02 at 22.23.19_2x.png
Slovenergo.png
stu.jpeg
minera.png
citergo.png

Partneri

Kanus.png
velux.png
PSS.png
Danfosss.png
VUB.png
Polaček.png
Baumit.png

Aktuálne

S obnovou budov musí pomôcť štát

Platforma Budovy pre budúcnosť (ďalej BPB) víta ohlásenie dvoch programov, ktoré majú potenciál pomôcť aj energeticky chudobným. Zdôrazňuje však, že takáto forma pomoci bude potrebná ako nástroj podpory energetickej efektívnosti aj v budúcnosti.

27. 6. 2024

alexandre-lallemand-Pcs3mOL14Sk-unsplash.jpg

Tlačové správy

TLAČOVÁ SPRÁVA

7. 5. 2024

Zelená ekonomika: Výroba materiálov a technológií pre obnovu budov zamestnáva tisícky ľudí v regiónoch na Slovensku

TLAČOVÁ SPRÁVA

17. 4. 2024

Svetoví lídri v oblasti obnovy budov a energetickej efektívnosti podávajú vláde ruku na spoluprácu.

TLAČOVÁ SPRÁVA

12. 3. 2024

Európsky parlament dal zelenú energetickej hospodárnosti budov, BpB revíziu vítajú a apelujú na dôslednú implementáciu

PUBLIKÁCIE

Dokumenty & Štúdie

P1.png

Ako využiť modernizačný fond na podporu obnovy budov?

17. 7. 2024

P1.png

Obnova domu ako účinná obrana pred nárastom ceny zemného plynu

11. 3. 2024

P1.png

Revízia Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD)

4. 12. 2023

P1.png

Príklady ukážkovo obnovených budov na Slovensku

11. 9. 2023

ZAUJÍMAVOSTI

Vedeli ste, že

Na Slovensku je 1,95 mil. bytových jednotiek v 1,05 mil. bytových a rodinných domov a viac ako 15 tis. verejných budov, ako sú školy, úrady, polikliniky či nemocnice.

Na prevádzku škôl, nemocníc, úradov

a ďalších verejných budov vynakladáme odhadom 360 mil. eur ročne.

2/3 z budov sú v pôvodnom stave a potrebujú obnovu.

Nevyhovujúce bývanie spôsobuje 1,5 až 2,9 násobne častejší výskyt zdravotných problémov.

Slováci vynakladajú na energie

v domácnosti najväčšiu časť príjmov spomedzi krajín EÚ (14,5%).

Kúrenie drevom má na svedomí viac ako 3 tis. predčasných úmrtí ročne.

1/5 domácností má nevyhovujúce bývanie.

Nekvalitné budovy vyvolávajú náklady na zdravotnú starostlivosť vo výške na 410 až 870 mil. eur ročne.

Členovia a partneri

Budovy pre budúcnosť je platforma združujúca právnické osoby (združenia, asociácie, zväzy), ktoré plne a bez výhrad súhlasia a aktívne podporujú poslanie Budov pre budúcnosť. Pridruženými členom sa môže stať právnická, ale aj fyzická osoba.  Naši  členovia vzájomne rešpektujú rozmanitosť a rozdielnosť svojich poslaní a činností.

Zakladajúci členovia

Logo-SKGBC-Z-C-1db954_1.jpg
združ.png

Riadni členovia

Slovenergo.png
minera.png
apes.png
CleanShot 2024-03-02 at 22.23.19_2x.png

Pridružení členovia

stu.jpeg
citergo.png

Generálni partneri

Kanus.png
velux.png
PSS.png
Danfosss.png
VUB.png
Polaček.png
Baumit.png

Mediálny partner

image0 (2).jpeg

Spolupracujúce organizácie

REC_Logo.png
šance pre budovy.jpeg
uniamiest.jpeg
ECF.png
BPIE.jpeg
CleanShot 2024-06-05 at 23.54.04_2x.png
bottom of page