Kto sme

Poslaním platformy Budovy pre budúcnosť je aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť. Našimi zakladajúcimi členmi sú združenia a asociácie, ktoré vzájomné rešpektujú rozmanitosť a rozdielnosť svojich poslaní a činností. Všetci členovia podporujú cieľ a platformy  Budovy pre budúcnosť.

Zakladajúci členmi platformy Budovy pre budúcnosť sú:

  • Združenie pre podporu obnovy bytových domov
  • Slovenská rada pre zelené budovy
  • Inštitút pre energeticky pasívne domy

 

Riadni členovia: 

  • SLOVENERGOokno

Pridružení členovia:

  • Asociácia výrobcov minerálnych izolácií
  • Asociácia poskytovateľov energetických služieb